Щоб приблизно розуміти на якому етапі створення ЛБД-технології ми знаходимося.

Послідовність, починаючи від виникнення ідеї, її (ідеї) опрацювання, попереднього і детального проектування, а також початку будівництва інноваційного промислового об’єкту, а, в нашому випадку, ЛБД-технології як нам представляється, в спрощеному варіанті складається з наступних етапів:

I. Концептуальна розробка.
II. Структурна розробка.
III. Апаратна розробка.
IV. Розробка проектної і робочої документації.
V. Авторський нагляд.

I. Концептуальна розробка

Концептуальна розробка інноваційного промислового об’єкту, що виконує пред’явлені до нього базові технічні вимоги (у нашому випадку ЛБД-технологія), відповідає на питання – чи можливо спроектувати ЛБД-технологію, що складається з нині існуючих у людського співтовариства технологічних процесів, як багаторазово випробуваних, так і інноваційних. В процесі концептуальної розробки остаточно формуються базові технічні вимоги.

Базові технічні вимоги, які повинен виконувати інноваційний промисловий об’єкт або, в нашому випадку – ЛБД-технологія:

 1. ЛБД-технологія під час своєї роботи не повинна споживати енергію і енергоносії ззовні, використовуючи для своєї роботи і розвитку енергію, яка міститься в субстанції, що переробляється ЛБД-технологією.
 2. ЛБД-технологія не повинна мати абсолютно (!) ніяких шкідливих викидів в довкілля.
 3. ЛБД-технологія повинна самоокуповуватися і отримувати кошти на свої поточні витрати за рахунок товарної продукції, що випускається нею, з субстанції, що переробляється нею ж.
 4. ЛБД-технологія повинна переробляти такі субстанції, як: несортовані тверді побутові відходи (ТПВ); ТПВ будь ким раніше відсортоване; відходи по своєму морфологічному складу схожі на ТПВ та іньше (повніший список всього того, що переробляє ЛБД-технологія, дивися в рекламній статті по ЛБД-технології) без попередньої підготовки всього вище згаданого.
 5. ЛБД-технологія практично виключає контакт людини з ТПВ.

II. Структурна розробка

Структурна розробка ЛБД-технології відповідає на наступні питання:

 1. Які технологічні процеси повинні входити в ЛБД-технологію.
 2. Як повинні взаємодіяти між собою технологічні процеси, що входять до складу ЛБД-технології.
 3. Які додаткові витратні матеріали споживає ЛБД-технологія.

III. Апаратна розробка

На етапі апаратної розробки проводяться наступні роботи:

 1. На базі структурної розробки формуються конкретні технічні умови (ТУ) до усього комплексу будівель, споруд, під’їзних шляхів, комунікацій, до технологічних процесів, апаратури і інше, пов’язаних із створенням ЛБД-технології.
 2. Підбирається конкретна апаратура під конкретні технологічні процеси спираючись на вищезгадані ТУ.
 3. Проектується конкретна апаратура під конкретні технологічні процеси спираючись на вищезгадані ТУ.
 4. Визначаються: поточна вартість підібраної апаратури; фірми, що її випускають; фірми, які в змозі виготовити спроектовану нами апаратуру; орієнтовна вартість виготовлення спроектованої нами апаратури.
 5. Розробляється оптимальна система взаємодії між технологічними процесами, що складаються з підібраної і спроектованої апаратури.
 6. Проводяться необхідні науково-дослідні роботи (НДР) і інженерні дослідження.
 7. Визначаються фірми і організації, які зможуть проводити будівельні, монтажні і пуско-налагоджувальні роботи на усьому комплексі будівель, споруд, під’їзних шляхів, комунікацій, технологічних процесів, апаратури і інше, пов’язаних із створенням ЛБД-технології.
 8. Складається орієнтовна (!) кошторисна вартість для створення ЛБД-технології.

IV. Розробка проектної і робочої документації

На етапі розробки проектної і робочої документації проводяться:

 1. Увесь комплекс робіт по землевідведенню під будівництво заводу, працюючого по ЛБД-технології.
 2. Топографічна зйомка.
 3. Розробка архітектурно-будівельних і технологічних рішень.
 4. Розробка генерального плану об’єкту з прив’язкою до конкретної місцевості, в який входять транспортні шляхи і розв’язки; розміщення будівель і споруд; розміщення інженерних мереж і комунікацій.
 5. Відповідно до генерального плану проектуються транспортні шляхи і розв’язки; виробничі будівлі, споруди і їх комплекси, а також інженерне устаткування, мережі і комунікації.
 6. Підготовка спеціальних розділів проектної документації.
 7. Підготовка робочої (!) кошторисної документації.

V. Авторський нагляд

Авторський нагляд включає роботи, пов’язані з контролем проектантами дотримання в процесі будівництва, монтажу і пуско-налагоджувальних робіт вимог проектної документації.

На якому етапі ми знаходимося?

Ми повністю пройшли концептуальну розробку і практично у нас завершена структурна розробка. Приступивши до апаратної розробки, ми дійшли висновку, що на цьому етапі необхідно притягати досить широке коло фахівців з різних галузей науки і дуже вузьких фахівців з деяких напрямів науки. Також з’являється необхідність проведення науково дослідницьких робіт за деякими напрямами науки. Стало зрозуміло, що якісну апаратну розробку провести силами учених-ентузіастів неможливо. За нашими попередніми розрахунками для проведення грамотної апаратної розробки яка спиратиметься на результати вже проведених нами концептуальною і структурною розробок, необхідно в районі півроку і в районі семи десяти тисяч євро. Це, на жаль, без урахування засобів і термінів, необхідних для проведення науково дослідницьких робіт!

Результатом апаратної розробки будуть грамотні відповіді на питання, які ставить перед нами процес апаратної розробки ЛБД-технології, і які персоналізуються і документально підтвердяться. Спираючись на ці відповіді вже з дуже великою мірою вірогідності можна говорити і про собівартість ЛБД-технології, і про терміни її окупності, і про площі, які нею будуть зайняті, і про багато чого інше.

На базі проведеної апаратної розробки (надзвичайно важливо, щоб апаратна розробка була проведена разом з необхідними науково дослідницькими роботами) при сприятливому збігу ряду обставин, вже можна приступати до етапу розробки проектної і робочої документації.